META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="8;URL=http://www.welcome-as.pl">

WAS Warsaw Airport Services Sp. z o. o.

[n/a]%

[n/a]°C

14:40

16:40

 
 

Obsługa rampowa

Obsługa rampowa jest jedną z podstawowych działalności WAS. Oferujemy pełną obsługę rampową dla każdego rodzaju samolotu:
 
Dział Techniczny utrzymuje zdolność operacyjną posiadanego przez Spółkę sprzętu do obsługi naziemnej:
 • autobusy lotniskowe (Cobus 2700, Cobus 3000, Cobus 2400, Solaris Urbino 10, Mercedes A-331),
 • urządzenia do odladzania samolotów (Kiitokori EFI 2000 LHC),
 • ciągniki lotniskowe (Mulag Comet 4),
 • ciągniki akumulatorowe (Linde P60Z, Linde p-250),
 • schody samojezdne (Norquip Autostair 2000 HR)
 • schody ciągane,
 • samochody ascenizacyjne,
 • wodniarki,
 • agregaty prądotwórcze (Houchin D-937, Houchin D-690, Eisemann E2600A),
 • holowniki samolotów (Douglas Kalmar TBL-280, Douglas Kalmar TBL-180),
 • taśmociągi spalinowe (Mulag MDF-9),
 • ładowarki palet (Trepel),
 • wózki widłowe, paletowe, bagażowe, kontenerowe,
 • silnik rozruchowy,
 • ogrzewacze samolotów,
 • samochody ciężarowe i osobowe.
Oddział Obsługi Płytowej
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa
tel. +48 22 650 27 54
fax. +48 22 650 20 25
e-mail: ramp@was-handling.pl
VHF: 131,4 MHZ