META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="8;URL=http://www.welcome-as.pl">

WAS Warsaw Airport Services Sp. z o. o.

[n/a]%

[n/a]°C

15:01

17:01

 
 

Kontakt

Warsaw Airport Services Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 1
00-906 Warszawa
Tel. +48 22 650 43 81
Fax. +48 22 650 30 36
e-mail: office@was-handling.pl

lista


General & VIP Aviation
Tel. +48 22 650 15 25
Fax. +48 22 650 11 71
Mob. +48 506 006 165
SITA: WAWGAXH
e-mail: ga@was-handling.pl
VHF: 131,40 Mhz

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000052842
NIP 522-25-30-215
Kapitał zakładowy: 21 279 000,00