META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="8;URL=http://www.welcome-as.pl">

WAS Warsaw Airport Services Sp. z o. o.

[n/a]%

[n/a]°C

12:58

14:58

 
 

Historia

Warsaw Airport Sevices Sp. z o.o. powstała 31 stycznia 2000 r. Właścicielem Spółki jest Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.
Celem Spółki od momentu powstania było m.in.: stworzenie konkurencyjności i podniesienie jakości świadczonych usług na lotnisku w Warszawie na którym stale rośnie ruch pasażerski, oraz dostosowanie prawa polskiego do wymagań unijnych.
W zakresie usług handlingowych partnerem strategicznym został SAS, który przekazał know-how, pomógł w przeprowadzaniu szkoleń i w prowadzeniu przez pierwszy rok działalności operacyjnej WAS, która rozpoczęła się 1 maja 2001 r.
Spółka systematycznie zwiększa zakres świadczonych usług:
  • od 01.08.2005 r. - obsługa samolotów prywatnych w VIP AVIATION TERMINAL w Warszawie
  • od 01.04.2006 r. - obsługa punktów informacji lotniskowej znajdujących się w terminalach portu lotniczego w Warszawie
  • od 18.07.2006 r. - stworzenie i obsługa call center w Warszawie
  • od 15.12.2006 r. - obsługa informacji lotniskowej i call center w porcie lotniczym w Krakowie
  • od 01.06.2007 r. - obsługa handlingowa w porcie lotniczym w Rzeszowie
  • od marca 2008 r. - stworzenie i obsługa: Biuro Biletowe oraz Punkt Pobierania Opłat Lotniskowych i Handlingowych