META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="8;URL=http://www.welcome-as.pl">

WAS Warsaw Airport Services Sp. z o. o.

[n/a]%

[n/a]°C

13:25

15:25

 
 

Certyfikaty

Spółka WAS jest członkiem IATA Ground Handling Council – międzynarodowego Zrzeszenia Agentów Handlingowych i zgodnie z normami IATA świadczy usługi handlingowe. Spółka posiada wymagane certyfikaty i uprawnienia w tym; zezwolenie na świadczenie usług obsługi naziemnej nr PL-3H/08 wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego RP jak również międzynarodowy certyfikat zgodności systemu zapewnienia jakości z wymaganiami norm ISO 9001 przyznany przez Lloyd's Register Quality Assurance Ltd.