META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="8;URL=http://www.welcome-as.pl">

WAS Warsaw Airport Services Sp. z o. o.

 
 

Contacts

Warsaw Airport Services Ltd.
1, Żwirki i Wigury Str., 00-906 Warsaw
Tel. +48 22 650 43 81
Fax. +48 22 650 30 36
e-mail: office@was-handling.pl

contacts
 

General & VIP Aviation
Tel. +48 22 650 15 25
Fax. +48 22 650 11 71
Mob. +48 506 006 165
SITA: WAWGAXH
VHF: 131,40 Mhz

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRS 0000052842
NIP 522-25-30-215
Kapitał zakładowy: 21 279 000,00